This site uses cookies, so that our service can work better. I understand

2012 Organizational details

ORGANIZING COMMITTEE
 
Head of the Conference: Róża Kamila Węglińska
 
Kacper Łukasiewicz
Żaneta Matuszek
Sylwia Purchla-Szepioła
Piotr Bogdanowicz
Zuzanna Borzymowska
Aleksandra Klemba
Anna Malinowska
Kacper Kondrakiewicz
Marek Małagocki
Paweł Mazurkiewicz
Agnieszka Olszewska
Anna Dawid
under supervision of Magdalena Markowska, PhD. 
 
PATRONAGES

Konferencja organizowana pod patronatem:
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Marcin Pałys
 
Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Agnieszka Mostowska
 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (www.frse.org.pl)
Wydawnictwa Naukowego PWN
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Nauki Kopernik
Biocentrum Edukacji Narodowej (biocen.edu.pl)
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (cittru.uj.edu.pl)
Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (ptsr.org.pl)
Projekt Tekla Plus (teklaplus.pl)
GeoMys – Usługi dla nauki (http://www.uslugidlanauki.pl/)
Księgarni Liber (www.liber.pl)
Partnerzy medialni
Scientific American – Świat Nauki
Czasopismo Via Mentis
Magazyn 21.wiek
Avant – pismo awangardy filozoficzno-naukowej
Magazyn Psychologia Dziś
Magazyn Psychologiczny Tu i Teraz
Nanonet – Fundacja wspierania nanonauk I nanotechnologii
Reedukacja.pl internetowy serwis pedagogiczny
Psychopraca.net
Portal Bioinformatyk.eu
Portal dlastudenta.pl
Dydacto – lepsza jakość nauki
Portal students.pl
Portal neuropsychologia.org
Blog neurotyk.pl
Blog psychika.net
Portal e-biotechnologia.pl